Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to serwis informacyjny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w Internecie. Strona podmiotowa BIP Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach jest częścią ogólnopolskiego serwisu (www.bip.gov.pl). Dostęp do ogólnopolskiego serwisu można również uzyskać poprzez kliknięcie na biało-czerwony baner BIP w nagłówku strony.


Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6 b
59-101 Polkowice
tel.: 076 746 53 53